4 πιανίστες – κατά τη φορά του ωρολογίου – Βακαρέλης, Κατσαρής, Λαζαρίδης, Γουάστωρ