Πρεμιέρα Γενούφα Μπράντον, Χογκρέφε, Πακσόγλου, Χορωδία ΕΛΣ_Δημήτρης Σακαλάκης 57

Janáček with his wife Zdenka, in 1881 – photo source Wikipedia