Η ΕΛΕΝΑ ΚΕΛΕΣΣΙΔΗ στην ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ του ΦΡΑΝΣΙΣ ΠΟΥΛΕΝΚ [σχέδιο της ΕΛΛΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ- ΜΠΑΛΑΝΟΥ]

196