Μπαλατσινός Γ. Μαέστρος

Francesca da Rimini + Paolo Malatesta, detto Il Bello [Ingres_-_Paolo_and_Francesca]