Μανόν στην ΕΛΣ – Μυρτώ Παπαθανασίου και μπαλέτο ΕΛΣ- φωτο ΕΛΣ

Μανόν στην ΕΛΣ α’ πράξη – Μυρτώ Παπαθανασίου – φωτο ΕΛΣ
Μανόν στην ΕΛΣ – Μυρτώ Παπαθανασίου και Ιοάν Χοτέα – φωτο Α. Χριστοφιλοπουλος