ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Χριστογιαννόπουλος, Αλάτη, Πέτρου, ΚΟΑ, ΜΜΑ 30.12.2018 – photo Akriviadis
Ο Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών