Θάνος Μικρούτσικος δια χειρός Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

Θάνος Μικρούτσικος (και Μίλβα) - σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου - Μπαλάνου
Θάνος Μικρούτσικος (και Μίλβα) – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου
Μαγικός Αυλός (Μπαλέτα Μπεζάρ) – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου