Θάνος Μικρούτσικος δια χειρός Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

Θάνος Μικρούτσικος (και Μίλβα) - σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου - Μπαλάνου
Θάνος Μικρούτσικος δια χειρός Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου