Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών- από αριστερά Απ. Γραμματικόπουλος, Π. Τζιώτης, Ισ. Σιδέρης, Π. Αναστασιάδης