Σαλό 120 ημέρες στα Σόδομα_φωτο Γιώργος Καλκανίδης (4)

Νεκρή Πόλη στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (uncredited photo by courtesy of GNO)