ΚΟΘ Μιχάλης Οικονόμου, 1.04.2018 – copyright studio Dark Room Νίκος Ζησιάδης

ΚΟΘ after the concert, 1.04.2018 – copyright studio Dark Room Νίκος Ζησιάδης