Σαλώμη του Oscar Wilde, Εθνικό Θέατρο – Ροϊδη μονόλογος, ΦΣ Παρνασσός

125

Ροϊδη-μονόλογος,-ΦΣ-Παρνασσός---σχέδιο-Έλλης-Σολομωνίδου---Μπαλάνου