Dimitris Platanias in the title role of Simon Boccanegra at the Greek National Opera. Photograph GNO-Akriviadis

Simon Boccanegra final scene featuring Dimitris Paksoglou, Tassis Christoyannis and Anna Stylianaki – photo GNO – copyright Dimitris Sakalakis