Η Κατερίνα Χέλμη παραλαμβάνει το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου 2018 της ΕΕΘΜΚ [έτος ιδρύσεως 1928] από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ κριτικό Κ. Μπούρα, Θ. Ολύμπια 18.02.2019

Βραβείο Αρχαίου Δράματος 2018 στην Καριοφυλλιά Καραμπέτη –   απονομή από τους κριτικούς Κ. Ραπανάκη και Λ. Πολενάκη. Θ. Ολύμπια 18.02.2019
Καριοφυλλιά Καραμπέτη και Κατερίνα Χέλμη στην ευφορία της βράβευσής τους, Θέατρο Ολύμπια 18.02.2019