ΦΩΤΟ ΒΙΔΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ d

ΦΩΤΟ-ΒΙΔΑ-ΜΑΡΙΟΣ,-ΣΟΦΙΑ-d