Γιώργος Μιχαηλίδης, σκηνοθέτης Ανοιχτού Θεάτρου – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

AIDA-του-G.-Verdi-Βασίλης-Γιαννουλάκος-ΕΛΣ-Ηρώδειο-1991-σχέδιο-Έλλης-Σολομωνίδου-Μπαλάνου
ΧΟΡΟΣ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ του Verdi,Βασίλης Γιαννουλάκος ΕΛΣ, 1993 – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου
AIDA του G. Verdi, Βασίλης Γιαννουλάκος, ΕΛΣ, Ηρώδειο, 1991-σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου Μπαλάνου