Αντώνης Κοντογεωργίου in memoriam – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου