Ψήφισμα ΔΣ Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών & Μουσικών Κριτικών για Άγγελο Δεληβορριά

277

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με ιδιαίτερη θλίψη, το Δ.Σ. της Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, πληροφορούμενο την εκδημία του Ακαδημαϊκού, διαπρεπούς αρχαιολόγου, καθηγητού Πανεπιστημίου και επιτίμου μέλους της Ενώσεως, Άγγελου Δεληβορριά, συνήλθε εκτάκτως και απεφάσισε όπως

 

  1. Παραστεί στην κηδεία του
  2. Καταθέσει δάφνινο στεφάνι στην σορό του
  3. Δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον Τύπο

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018

Για το Δ.Σ.

 

Ο πρόεδρος                                                                             Ο γεν. γραμματεύς

Λέανδρος Πολενάκης                                                             Γεώργιος Κύρκος-Τάγιας