Χιλιάδες βράδια – Καίτη Πάντζαρη και Δαυίδ Ναχμίας

Apocalypse @ photo Elina-Giounanli-for-Onassis-Stegi_18