Νίκος Ζωρογιαννίδης – φωτο Μαρία – Τάνια Τρούσσα

Νίκος Ζωρογιαννίδης (+16.10.2018) εις μνήμην - σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου - Μπαλάνου
Νίκος Ζωρογιαννίδης
Νίκος Ζωρογιαννίδης και Ιουλία Τρούσσα σε πατρογονικά μέρη – φωτο Μαρία – Τάνια Τρούσσα