ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ Επίτιμος Πρόεδρος Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών IN MEMORIAM – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ  Επίτιμος Πρόεδρος Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών IN MEMORIAM – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου