Τελετή Βραβείων Κουν & ΕΕΘΜΚ 2016 – από αριστερά Άγγελος Δεληβορριάς, Τίτος Πατρίκιος, Βασίλης Παπαβασιλείου, πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ Χρήστος Τεντόμας,πρόεδρος ΕΕΘΜΚ Κυριάκος Λουκάκος_πηγή -φωτ. αρχείο ΟΠΑΝΔΑ

Τελετή Βραβείων Κουν & ΕΕΘΜΚ 2016 - από αριστερά Άγγελος Δεληβορριάς, Τίτος Πατρίκιος, Βασίλης Παπαβασιλείου, πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ Χρήστος Τεντόμας,πρόεδρος ΕΕΘΜΚ Κυριάκος Λουκάκος_πηγή -φωτ. αρχείο ΟΠΑΝΔΑ
—&–~1