Πριγκίπισσα-της-Σάσσωνος-2-φωτο-Μιχάλης-Πατσέας

Πριγκίπισσα-της-Σάσσωνος—σχέδιο-Έλλης-Σολομωνίδου-Μπαλάνου
Πριγκίπισσα-της-Σάσσωνος-1-Στυλιανάκη-Μαλιαμάνη-φωτο-Μιχάλης-Πατσέας