Δ. Παπαματθαίου-Μάτσκε, Uwe Matchke, Kerstin Feltz – by courtesy of the Athens Megaron Concert Hall