Μάντζαρος ΚΟΑ 2022-02-25 – Πουλημένου, Πράτσος, Καραμπέτσος. Προσωπάρης