Περουζέ, ΕΛΣ, Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Ηρώδειο, 2018 – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

Περουζέ, ΕΛΣ, Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Ηρώδειο, 2018 - σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου - Μπαλάνου