Φ.Σ.Παρνασσός 3.12.2022 – ευχαριστήρια βράβευση των καλλιτεχνών από την Β. Παπαντωνίου – photo by courtesy of the Academy

Φ.Σ.Παρνασσός 3.12.2022 – ευχαριστήρια βράβευση των καλλιτεχνών από την Β. Παπαντωνίου – photo by courtesy of the Academy

Φ.Σ.Παρνασσός 3.12.2022 – από αριστερά Μπιλντέα, Γεράκη, Παληός, Νέζη, Μαργαρίτη – photo by courtesy of the Academy