Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΘΜΚ Κυριάκος Λουκάκος απονέμει το Βραβείο σε Πολιτισμικό Οργανισμό Μουσικής της Περιφέρειας 2018 στην κα Paula Schwartz του Samos Young Artists Festivalpg

Ο Δήμος Αβδελιώδης παραλαμβάνει το Βραβείο Κ. Κουν από τον Πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη
Ο Πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών καθ. κ. Νίκος Θεοχαράκης απονέμει Μεγάλο Βραβείο Μουσικής 2018 στον αρχιμουσικξό Γιώργο Πέτρου, Θέατρο ολύμπια 18.02.2019