Βάκχες του Ιάννη Ξενάκη – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

Bacchae by Xenakis – photo source Greek National Opera official website