Θάνος Μικρούτσικος (και Μίλβα) – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

Θάνος Μικρούτσικος (και Μίλβα) - σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου - Μπαλάνου