ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ, ΙΚΠΣΝ 2019, σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

103