Περουζέ, ΕΛΣ, Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Ηρώδειο, 2018

41