ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ (έτος ιδρύσεως 1928) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

51

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών συγκαλεί σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη όλων των κατηγοριών της Ενώσεως την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12:00 και, ελλείψει απαρτίας, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020, στο αμφιθέατρο “Αντώνης Τρίτσης” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (οδός Ακαδημίας 50), το οποίο παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους, οι συνάδελφοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην ανωτέρω αίθουσα την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020, οπότε, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ενώσεως, η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει χώρα άνευ περιορισμών απαρτίας (ώρα προσέλευσης 11:45πμ).

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1) Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019

2) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3) Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής

4) Εγγραφή δοκίμων μελών

5) Κοπή πίτας νέου έτους

Οι συνάδελφοι παρακαλούνται όπως προσκομίσουν τα δελτία τους ώστε, με την καταβολή της συνδρομής για το 2020, να προχωρήσει η διαδικασία ανανέωσής τους. Επίσης, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν δελτίο μέλους του Διεθνούς Συνδέσμου Θεατρικών Κριτικών για τα έτη 2020 και 2021, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τον Γεν. Γραμματέα και προσκομίσουν μια μικρή φωτογραφία τους (τύπου αστυνομικής ταυτότητος). Το κόστος του διεθνούς δελτίου ανέρχεται στα 15 Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσβλέπει στην παρουσία και συμμετοχή των μελών και εύχεται το Νέο Έτος να είναι ευφρόσυνο, ευτυχές και παραγωγικό.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γεν. Γραμματεύς

Γεώργιος Κύρκος-Τάγιας