02Christina Poulitsi – Johann Strauss Ensemble – Russell MaGregor [Athens Megaron 10.12.2022] – photo by Akriviadis.gr