Γ.Ε.Λαζαρίδης—M.-Franck—Ορχ.-Γαλ.-Ραδιοφωνίας,-ΜΜΑ-8.03.2018,-foto-Akriviadis