Γ.Ε.Λαζαρίδης—M.-Franck—Ορχ.-Γαλ.-Ραδιοφωνίας,-ΜΜΑ-8.03.2018,-foto-Akriviadis

K.Buniatishvili—M.Franck—ορχ.Γαλ.Ραδιοφωνίας,-ΜΜΑ-7.03