Γιώργος Μιχαηλίδης, σκηνοθέτης Ανοιχτού Θεάτρου – σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου – Μπαλάνου

Γιώργος Μιχαηλίδης, σκηνοθέτης Ανοιχτού Θεάτρου - σχέδιο Έλλης Σολομωνίδου - Μπαλάνου